• Opmerkingen, vragen of wenst u meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

 • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Uw afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel uw login aan!

Privacybeleid IVLA

Privacyverklaring I.VL.A
Bij afvalinzameling verwerkt de Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, verder I.VL.A genoemd, persoonsgegevens van haar inwoners. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe I.VL.A met uw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens
Intercommunale I.VL.A
Meersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde
055/30 27 13

Gegevensverwerkingen
In het kader van de afvalinzameling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt :

Diftar-inzameling:

Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
Gezinssamenstelling (in kader bepalen volume restafvalcontainer)
Gegevens over het recht op een sociale (i.f.v. het toekennen van een sociale of medische tegemoetkoming)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Operationele gegevens die I.VL.A verkrijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van de opgelegde bevoegdheden, o.a. aard, frequentie, hoeveelheid,… van de aangeboden afvalstoffen.

Inzameling overige fracties:

Adresgegevens
Rekeningnummer indien nodig (bv. bij aanvraag grofvuil aan huis)

Contact en informatie

(bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website)

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Inhoud verzoek/klacht/melding

Recyclageparken

NAW-gegevens
Identiteitsgegevens referentiepersoon (= gezinshoofd)
Rijksregisternummer referentiepersoon (= gezinshoofd)
Hoeveelheid en datum bezoek aan recyclagepark
Saldo
Nummerplaten

Website

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. 

Doelen van verwerking :
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden :

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ter realisatie van de statutaire doelstelling
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil, asbest, snoeihout)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Analyseren van de effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichten en rechterlijke bevelen.
 • Informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen

  Om genoemde doeleinde te kunnen bereiken heeft I.VL.A uw persoonsgegevens nodig in het kader van de afvalinzameling.

Algemeen

Wettelijke grondslag voor verwerking
I.VL.A verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden
In het kader van de afvalinzameling werkt I.VL.A samen met verschillende dienstverleners.

Aan deze derden kunnen uw persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. I.VL.A heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door I.VL.A niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging
I.VL.A neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. I.VL.A heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

Websitebezoek
I.VL.A gebruikt technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de I.VL.A-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

I.VL.A kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoeker op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan I.VL.A, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van I.VL.A, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat I.VL.A toe op te sporen waar er fouten in haar website zitten en hoe zij jouw gebruikerservaring op haar website kan verbeteren.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit volgt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. 

U heeft het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u een verzoek in te dienen, dan kunt u deze richten aan:

Intercommunale I.VL.A
Meersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde

Wijzigingen privacyverklaring

I.VL.A kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van I.VL.A, zodat u als burger op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens I.VL.A verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

 

Datum laatste wijziging : 16/12/2019