• Opmerkingen, vragen of wens je meer inlichtingen? Neem contact op met de gratis IVLA-infolijn op het nummer

  • 0800 90 270
IVLA I De Intergemeentelijke V

Je afvalproductie opvolgen of een ophaling van grofhuisvuil aanvragen? Het kan allemaal online. Maak snel je login aan!

Historiek

Op 1 april 1986 besloten Lierde, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem de handen in elkaar te slaan voor het afvalbeheer binnen de regio. De Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, was geboren. Gelijktijdig met deze oprichting nam IVLA de verbrandingsoven over van de stad Ronse.

Hiermee stond de intercommunale zelf in voor de verwerking van het opgehaalde restafval. In 1995 werd de verbrandingsoven definitief gesloten. Ondertussen traden ook nog de gemeenten Maarkedal, Zingem, Horebeke, Brakel en Zwalm toe. Anno 2011 bestaat IVLA dus uit negen gemeenten.

Missie

IVLA moet zich de komende jaren verder profileren als een lerende, open en ambitieuze organisatie die verbindend werkt. De focus op een efficiënt beleid blijft hierin centraal staan. Door op korte en middellange termijn meer aandacht te vestigen op maatwerk kunnen er op de langere termijn harmonisaties worden gerealiseerd.

Raad van bestuur

Voorzitter
Mathieu De Cock

1e ondervoorzitter
Brigitte Vanhoutte

2e ondervoorzitter
Marcel Saeytijdt

Leden met raadgevende stem
Oudenaarde: Steven Bettens
Ronse: Tom Deputter
Zwalm: Guido De Temmerman

Lierde
Jordy De Borre

Oudenaarde
Marnic De Meulemeester
Mathieu De Cock
Christine Vandriessche

Ronse
Eugénie Carrez
Jan Foulon
Brigitte Vanhoutte

Wortegem-Petegem
Willy Dhondt

Maarkedal
Frederik Van Nieuwenhuyze

Kruisem
Jurgen Haustraete

Horebeke
Iris De Martelaere

Brakel
Marcel Saeytijdt
Delphine Bogaert

Zwalm
Tom Aelbrecht

Beslissing van het bestuur

Omwille van de relevantie en het overzicht vind je hieronder de meest recente beleidsdocumenten en beslissingen. Mocht je op zoek zijn naar beslissingen van vorige data, aarzel niet ons te contacteren. Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

Het is mogelijk om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit genomen door IVLA. Meer info over hoe je dergelijke klacht kan indienen, vind je via deze link.